web metrics
Creole words
a la fen
a lèz
a la fen
KR   Jul 9, 2007 Add a definition
 
 1. a la fen   (Adverb)

  Advèb sa a sèvi pou anonse finisman yon rale oswa yon aktivite ki tap dewoule.

  Alafendèfen; an definitif; anfen; anfinal; finalman; bout pou bout. "A la fen li di tout moun orevwa, epi li vire do l al fè wout li."

  last updated: 2012-03-09 16:03:34
 2. a la fen   (Verb)

  Advèb sa a sèvi pou anonse finisman yon rale oswa yon aktivite ki tap dewoule.

  Alafendèfen; an definitif; anfen; anfinal; finalman; bout pou bout. "A la fen li di tout moun orevwa, epi li vire do l al fè wout li."

  last updated: 2012-03-09 16:05:16
Relatives
Synonyms Add
 1. finally   EN
Opposites Add
Haitian Music
Haitian Social Network
HAITI
Haitian Music:: Kreyol Shop ::

Neg Mawon POSTER

1804 Neg Mawon Journal

1804 Neg Mawon Long Sleeve Dark T-Shirt


Sign up to receive our KREYOL.COM's Kreyol Shop newsletter ::


:: to keep this service online we welcome donations to help host this site :: Donate towards my web hosting bill!
Geo Visitors Map :: Copyright 2007 Haitian Creole Dictionary - Haiti - Ayiti :: 1804 Kreyol.Com